Een veelzijdige opdracht met verschillende rollen: van opdrachtgever invoering zaaksysteem tot projectleider verandercommunicatie voor Het Nieuwe Werken. Daarnaast bedenk ik de implementatieaanpak voor procesgericht en digitaal werken en richt ik als eigenaar van het intranet de governance hiervoor in. De rode draad: slimmer, effectiever en efficiënter werken door nieuwe vormen van samenwerken, communiceren en organiseren. Ik word ondersteund door een communicatiemedewerker en communicatieadviseur. 

Organisatie: COA, Rijswijk (via Babbage)
Periode: maart - november 2016

 

 

Over de hele wereld zijn er tientallen alfabetten. Het meeste gebruikt is het Romeinse. Het alfabet is ontwikkeld in het tweede millennium voor Christus in Fenicië (het huidige Libanon en Syrië). Zij duidden met 22 pictogrammen de eerste medeklinker van een woord aan.